Thursday, March 15, 2012

תל אביבים - אקראים

 מתקן מצלמות - נחלת בנימין

 הפקת טלויזיה אלנבי

 גן כלבים - פארק הירקון
 מעצבת אופנה צעירה, אלנבי


 סנדלר קשיש ורוכל, שכונת התקווה

פוליטיקאים צעירים, שדרות רוטשילד

No comments:

Post a Comment